Træffetider:

Tøndermarsk Initiativet

Uge 12 – uge 20: Kontoret er lukket for fysiske møder grundet COVID-19 situationen, men du kan som altid kontakte os på mail og telefon inden for normal arbejdstid.


Højer Byfond

Den første mandag i hver måned.

Grøbleriet

Grøbleriet er et destinationsudviklingscenter med afsæt i Tøndermarskens særlige DNA og med fokus på de stedbundne kvaliteter, som findes i marskens natur, kultur og historie.

Her er blandt andet:

  • Netværk indenfor fødevarer, overnatning, kunst og kunsthåndværk
  • Rådgivningsforløb med fokus på kvalitet og Tøndermarskens DNA
  • Workshops, kurser og arbejdsgrupper med samarbejde på tværs bl.a. indenfor cykelturisme, vandreturisme og fødevareproduktion

Derudover er Grøbleriet et samlingssted, hvor erhvervsdrivende kan skabe og udvikle oplevelser og services til gæster og turister i Tøndermarsken.

OG DU KAN VÆRE MED: 
Se mere info under Kontorplads i Grøbleriet

Navnet:
Bygningen har fået navnet Grøbleriet.
Grøbleriet bliver stedet, hvor der udveksles og grubles over mange ideer, men inspirationen til navnet skal ligeledes findes i Tøndermarskens ydre koge, som har et særligt system af grøblerender. En grøblerende er et system af flere parallelle fordybninger som forbindes til et system af afvandingskanaler.