Træffetider:

Tøndermarsk Initiativet

Uge 43: Mandag 11-13

Uge 44: Mandag 13.30-18

Uge 45: Mandag: 10-13

Uge 46: Mandag 10-13

Uge 47: Torsdag 10-13


Højer Byfond

Den første mandag i hver måned.

Grøbleriet

Grøbleriet er et destinationsudviklingscenter med afsæt i Tøndermarskens særlige DNA og med fokus på de stedbundne kvaliteter, som findes i marskens natur, kultur og historie.

Her er blandt andet:

  • Netværk indenfor fødevarer, overnatning, kunst og kunsthåndværk
  • Rådgivningsforløb med fokus på kvalitet og Tøndermarskens DNA
  • Workshops, kurser og arbejdsgrupper med samarbejde på tværs bl.a. indenfor cykelturisme, vandreturisme og fødevareproduktion

Derudover er Grøbleriet et samlingssted, hvor erhvervsdrivende kan skabe og udvikle oplevelser og services til gæster og turister i Tøndermarsken.

OG DU KAN VÆRE MED: 
Se mere info under Kontorplads i Grøbleriet

Navnet:
Bygningen har fået navnet Grøbleriet.
Grøbleriet bliver stedet, hvor der udveksles og grubles over mange ideer, men inspirationen til navnet skal ligeledes findes i Tøndermarskens ydre koge, som har et særligt system af grøblerender. En grøblerende er et system af flere parallelle fordybninger som forbindes til et system af afvandingskanaler.