Grøbleriet

Destinationsudvikling i Tøndermarsken

Forfatter: admin

Kernefortælling

Netværk – Kunst & Kunsthåndværk

Næste møde:

Mandag d. 20. april i Grøbleriet

Er du kunstner eller kunsthåndværker i Tøndermarsken, eller bruger du Tøndermarsken som inspiration i dine værker?

Så er dette netværk noget for dig!

Netværket har til formål at skabe grobund for vækst og udvikling i Tøndermarsken gennem øget fokus på:

–          Samarbejde med andre aktører i Tøndermarsken

–          Fælles udstillingsplatform i Grøbleriet

–          Markedsføring

Fra netværksmøde d. 11. april:

Debut i Grøbleriet. For første gang blev Storegade 23 taget i brug til et netværksmøde. Indretningen må stadig betegnes som ganske spartansk, så vinduerne måtte i spil for at få siddepladser nok til alle. Det fungerede fint. De mange kunst og kunsthåndværkere kunne høre destinationsudvikler Julie Hermansen fortælle om indretningen af Grøbleriet, ikke mindst om udstillingstankerne. Allerede den 23. april vil de første kunstnere gøre udstilling nummer 1 klar i Grøbleriet, så den kan være på plads til åbningen den 24. april klokken 14.00.

Grøbleriet. Første netværksmøde i Storegade 23. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Fra netværksmøde d. 12. marts:

Ni kunst og kunsthåndværkere valgte at bruge en tirsdag eftermiddag på at høre og tale om vækst og udvikling i Tøndermarsken. 
Destinationsudvikler Julie Rechnagel Hermansen fortalte, hvordan disse netværk skal bringe aktører sammen, hun fortalt om en fælles udstillingsplatform i Grøbleriet og om tanker omkring markedsføring. Der blev budt ind med ideer og tanker, der alle bliver taget med i det videre forløb.

Netværk – Overnatning

Næste netværksmøde:

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 10.00-11.30 i Digegrevenshus, Vestergade 9, Tønder

Er du erhvervsdrivende i overnatningsbranchen – hotel, camping, B&B, kro, lejrskole? Eller påtænker du at starte overnatningsvirksomhed i Tøndermarsken?

Så er dette netværk noget for dig!

Netværket har til formål at skabe grobund for vækst i Tøndermarsken gennem øget fokus på:

–          Samarbejde

–          Tiltrækning af tour operatører

–          Markedsføring

–          Viden til produkt – og serviceudvikling

Fra netværksmødet d. 25. marts

Mandag d. 25. marts var der debut i netværket for erhvervsdrivende i overnatningsbranchen. Ti personer som alle arbejder indenfor hotel, camping, B&B, kro, lejrskole etc. mødte op i Digegrevens Hus i Tønder. 

Netværket har til formål at skabe vækst i Tøndermarsken gennem øget fokus på: Samarbejde, tiltrækning af touroperatører, markedsføring samt viden om produkt og serviceudvikling. Der blev budt ind med ideer og tanker, der alle bliver taget med i det videre forløb.


Netværk – Fødevarer

Er du fødevareproducent, forædler indenfor fødevarer, cafe, restaurant, eller arbejder du på anden måde med fødevarer i Tønder Kommune og ønsker at gøre brug af de stedsbestemte kvaliteter, der er at finde i Tøndermarsken?

Så er dette netværk noget for dig!

Netværket har til formål at skabe grobund for vækst og udvikling i Tøndermarsken gennem øget fokus på:

–          Samarbejde med andre aktører

–          Udvikling af det autentiske produkt

–          Viden om Tøndermarskens planter, dyr og kulturhistorie indenfor fødevarer

–          Produkt og serviceudvikling

© 2021 Grøbleriet