Kickstart din ide gennem crowdfunding

Lokal crowdfunding-platform i Tønder Kommune skal hjælpe virksomheder og iværksættere med finansiering til nye projekter, ideer og forretningsudvikling.

Nu har du mulighed for at søge finansiering til opstart og udvikling gennem crowdfunding.

Tønder Erhvervsråd, Tøndermarsk Initiativet og Tønder Kommune er gået sammen om at oprette en lokal crowdfunding-platform i samarbejde med virksomheden Booomerang. Initiativet skal støtte iværksættere og virksomheder i Tønder Kommune

Sådan søger du

Er du erhvervsdrivende eller iværksætter og har en god ide, som du søger finansiering til, så skal du kontakte enten Tønder Erhvervsråd eller Tøndermarsk Initiativet, som kan hjælpe dig med at få oprettet dit projekt på portalen. Du kan også få råd og vejledning inden din ide lægges op. Du kan også søge som lokal initiativgruppe eller forening.

Alle indkomne projekter screenes og kvalitetstestes, inden de bliver igangsat og inden pengene udbetales. Det første år er der gratis for virksomheder, iværksættere og lokale initiativer i Tønder Kommune at benytte crowdfunding-platformen.

For projekter inden for turisme og oplevelseserhvervet i Tøndermarsken kontakt: Julie B. Hermansen på jrbh6@toender.dk eller 23998181

For generelle projekter i Tønder Kommune kontakt Tønder Erhvervsråd: Peter Engel-Andreasen på peeng@toender.dk eller 24836313

Generelle ansøgningskriterier:

 • Projektet skal være hjemmehørende og forankret i Tønder kommune
 • Projektet skal have mulighed for at give en modydelse/belønning for tilskuddet. F.eks. produktet, der søges penge til at udvikle eller billetter til det event, der søges penge til.
 • Projektet må ikke være krænkende for dyr, mennesker, grundloven og menneskerettigheder
 • Projektet skal realiseres for at det indsamlede tilskud udbetales.
 • Projektet må ikke have et politisk eller religiøst formål

Tønder Kommune forbeholder sig retten til at fjerne et projekt, ved den mindste tvivl om opfyldelse af ansøgningskriterierne.

Byg dit projekt – det grundlæggende

Kontakt Tøndermarsk Initiativet eller Tønder Erhvervsråd for at komme i gang.

 1. Skriv en tekst om dit projekt eller din ide
 2. Lav en kort præsentationsvideo – alternativt et foto af dig eller af dit projekt
 3. Lav et simpelt budget inkl. det økonomiske mål med crowdfundingen – hvad skal der til økonomisk for at dit projekt kan realiseres.
 4. Fastsæt din projektperiode – hvor længe skal kampagnen være tilgængelig på crodfundingplatformen
 5. Definér dine rewards – hvilke produkter sælger du på portalen
 6. Lav en markedsføringsplan inkl. SoMe-strategi – hvordan vil du skabe opmærksomhed om din kampagne på portalen.

Husk Tøndermarsk Initiativet og Tønder Erhvervsråd vil være behjælpelige med råd og vejledning.

Du kan også finde inspiration hos andre crowdfunding projekter på Booomerangs hjemmeside.

Se aktuelle projekter i Tønder Kommune her

Hvad er crowdfunding

Crowdfunding er en måde at skaffe kapital på til sin virksomhed, forening eller sin interesse ved at spørge sit netværk, om de vil støtte dit projekt. De bestiller og betaler produkter på forhånd, til senere levering – på den måde skaffes kapital projektet.

Essensen i reward baseret crowdfunding er at købstidspunktet er forskudt fra leveringstidspunkt. Du sælger et produkt på en reward baseret crowdfunding platform, køber betaler for det med det samme – og du leverer produkter til køberen i rimelig tid efter projektafslutningen.

Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet. Billedet må benyttes i forbindelse med omtale af Tøndermarsken og/eller Tøndemarsk Initiativet.

Reward baseret crowdfunding – baggrund og forklaring

Kært barn har som bekendt altid mange navne, så reward baseret crowdfunding kaldes også incitament crowdfunding, belønnings crowdfunding netværks crowdfunding og slet og ret bare crowdfunding.

Tænk på reward baseret crowdfunding som på internet handel.

Den reward baserede crowdfunding platform er webbutikken, og du er sælgeren, der sælger et produkt på platformen.

For projekt indehaveren – som kan være f.eks. både personer, iværksættere, SMV’er, foreninger – handler det om at skaffe kapital til at udføre, igangsætte, videreudvikling af ens  projektet eller få et produktet produceret. De fleste af de her nævnte har alle svært ved at få kredit i en bank, med mindre man kan stille sikkerhed (for kreditten) af en anden verden. Det kan de færreste, og derfor kigger mange på reward baseret crowdfunding som en måde at skaffe kapital på.

Kapital er et vigtig element for at aktiviteter kan igangsættes, virksomheder og foreningen etableres og videreudvikles, og at der kan laves nye produkter. Eller videreudvikles på gamle produkter. Uden penge ingen aktivitet eller udvikling – af både virksomheder, foreninger, lokalsamfund og Danmark for den sags skyld.

Der skaffes kapital ved at sælge produkter(ne) på en reward baseret crowdfunding, og den likviditetsforskydning det giver at få pengene fra salget udbetalt lige efter et afsluttet crowdfunding projekt, og indtil levering af produkter – er det der giver kapital at arbejde med.

Det er vigtigt at forstå, at de produkter man kan sælge på en reward baseret crowdfunding platform kan antage meget forskellig karakter. Det er ikke kun fysiske produkter – det er det også og meget ofte. Tænk på produkter i meget bred forstand.

Det kan være fysiske produkter (en bog, madvarer, en kop, en cykel etc.), det kan også være en billet til en forestilling, et medlemskab, et rabatkort, et gavekort, en oplevelse, en event, synlighed (markedsføringsmulighed), et digitalt produkt eller hvad hulan man nu kan komme på.

Det vigtigste i reward baseret crowdfunding er at produktet skal leveres i rimelig efter afslutningen projektet. Reward baseret crowdfunding er i Danmark bl.a. reguleret efter bestemmelserne i Købeloven (online køb) med alt hvad det indebærer. Derfor referencen i starten af dette afsnit til internethandel. Det giver en række fordele, som gør reward baseret crowdfunding nem og gennemskuelig for de fleste.

Bestil og betalt et produkt. Levering indenfor rimelig tid.

Sker dette ikke, træder de almindelige forbrugerbeskyttelsesregler i kraft, og crowdfunderne (dem der har købt produkterne) kan ophæve sit køb, og dermed forlange deres penge retur. Ligesom deres 14 dages fortrydelsesret først træder i kraft den dag der leveres – og i denne periode kan de fortryde deres køb, tilbagesende produktet og skal have refunderet deres penge. Hvis det er oplevelsesprodukter, som billetter til en forestilling, kan købet dog ikke fortrydes efter forestillingen.

Strukturen i et reward baseret crowdfunding projekt er det samme på langt de fleste platforme – både i Danmark og udlandet. En beskrivende tekst, en video, en start- og en slut dato, et målbeløb og de produkterne man ønsker at sælge.

De to vigtigste elementer i et reward baseret crowdfunding projekt er produkterne man ønsker at sælge, og den markedsføringsaktivitet man planlægger, at igangsætte når ens crowdfunding projekt er offentliggjort på den valgte platform.

Det kan skrives meget kort. Har man ikke gode produkter, og en god markedsføringsplan (som helt sikkert skal ændres undervejs)  – så skal man ikke vælge crowdfunding som ens måde at skaffe kapital på.

De fleste reward baserede crowdfunding platformen er ‘alt eller intet’ platforme. Det vil sige, at hvis ikke man når det mål beløb man selv har sat – og den selvvalgte slutdatoen oprinder – så sendes pengene der er solgt for, tilbage til dem der har bestilt dine produkter.

Man får altså ikke penge at arbejde med, og platformen får i øvrigt heller ikke sin provision. De fleste platforme får en succes provision, men altså kun hvis projekterne er 100 % succesfuldt funded – eller mere. Mange succesfulde projekter på reward baserede crowdfunding platformen opnår tit mere funding end de leder efter. Et projekt stopper ikke når der er opnået 100 % funding, det fortsætter indtil slutdatoen. Så er man så god og dygtig, at folk river produkterne ned af de virtuelle hylder, ja så er det bare med at fortsætte det gode arbejde – og derved blive overfunded.

I Danmark har vi set succesfulde reward baserede crowdfunding projekter, igennem de sidste cirka 10 år, lige fra 900 kroner til 3,6 millioner kroner. I samme periode har vi set store reward baseret crowdfunding projekter på udenlandske platformen – helt op til svimlende 120 millioner kroner. Typisk projekter med produkter der egner sig til salg i hele verden. Langt de fleste reward baserede crowdfunding projekter er mindre projekter, og man kan med fordel vælge en dansk platform – da ens primære netværk må antages at vore fra Danmark. En udenlandsk platform giver derfor sjældent mening. Flere undersøgelser viser, at platformen som udgangspunkt ikke i nævneværdig grad bidrager til fundingen, selvom det er en stor platform med meget trafik og mange crowdfunders opmærksomhed. Det er ens eget netværk, der starter langt de fleste succeser, ikke platformens netværk.

//Michael Eis

01.11.2020