Hvad er det særlige ved Tøndermarsken?

Blandt så meget andet – dette:

Højt til himlen
Salturt
Sluserne
Fugle som svaner, hjejler og sølvhejre
Får
Flere får
Vejret
Gæs
Plads
Sort sol
Og mere sort sol
Pumpestationerne
Unikke byer som Højer
og… højt til himlen
Fotos: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet