Film, tekst, billeder, grafik. Her finder du gratis markedsføringsmateriale, der er frit tilgængeligt for enhver, der ønsker at markedsføre Tøndermarsken.

Logo for destination Tøndermarsken

Destinationen Tøndermarsken er natur og kultur. Et kulturlandskab, der på den ene side kan synes vildt og barsk og på den anden side er designet ned i mindste detalje. Åbne vidder så langt øjet rækker og et indviklet system af grøblerender, kanaler, vandløb og diger som et fysisk manifest i landskabet.
Logoet for destinationen Tøndermarsken symboliserer det designede kulturlandskab. Logoets linjer afspejler Tøndermarskens vandløb, kanaler, diger og kystlinje, der tilsammen danner et grafisk landskab, der strækker sig i alle retninger kun afbrudt af et naturligt vandløb. Logoet er et udsnit af det sindrige system, som i dag bruges til at af- og bevande området. På den måde repræsenterer logoet det afsæt, hele Tøndermarsken er skabt af.


Logoet til destinationen Tøndermarsken er til for at blive brugt. Derfor må du som erhvervsdrivende, forening, initiativ eller privatperson meget gerne benytte logoet – eneste krav er, at logoet kun må benyttes i forbindelse med information om Tøndermarsken. Vi forbeholder os ligeledes ret til at komme med ændringer og input til det materiale, som logoet benyttes i forbindelse med.
Skriv til destinationsudvikler manager Julie B. Hermansen på jrbh6@toender.dk for at få logoet tilsendt.
OBS: logoet må ikke benyttes til profil-billede. 

Folder

Her kan du hente folder om Marskstien web-udgave i tre sprog-versioner. Du er også velkommen til at kigge forbi Grøbleriet og hente trykte foldere.

Billeder

Billeder til gratis download for erhvervsdrivende i Tøndermarsken

Husk venligst foto-byline når du bruger billederne

Link til FOTOS

Fødevarer

Billeder, film og tekst med fødevarer som omdrejningspunkt til gratis download.

Link til Materialebank