Huset på Storegade 23 er opført i 1890 og var manufakturbutik ejet af Jens Rasmus Petersen. Butikken var med samme navn. 
Manufakturerhandleren havde gennem mange år kontor for Tønder Bank, tidligere Tondernbank, bagerst i butikken.
Da Jens Rasmus Petersen dør i 1927 overtager sønnen butikken og senere kommer tredje generation, barnebarnet Otto D. Petersen til. 
Otto D. Petersen driver manufakturbutikken indtil den bliver nedlagt i 1990. 

Den førhenværende butik og lejligheden på 1. sal, stod en overgang til nedrivning. Flere borgere i Højer by havde dog mod på at renovere og give den fine gamle bygning nyt liv, hvilket de gjorde gennem Højer Byudvikling ApS, et borgerinitiativ som solgte anparter til formålet.
Partnerskabet i Tøndermarsk Initiativet lyttede til borgerne i Højer og godkendte at bevare bygningen på Storegade 23. Betingelsen var, at stedet skulle bidrage positivt til planerne om at skabe et livligt og attraktivt ”hovedstrøg” i Højer. Et hovedstrøg, som strækker sig fra Torvet til Højer Mølle, og som bliver beskrevet i Udviklingsplanen for Højer.
Højer Byudvikling ApS har knoklet med oprydning og istandsættelsen af bygningen på Storegade 23. De frivillige kræfter har stået for renoveringen og ikke blot har de forskønnet bygningen indvendigt, men også udvendigt.

I april 2019 er bygningen stedet, hvor lokale virksomheder henter rådgivning til udvikling. Det er ligeledes stedet, hvor forskellige iværksættere får deres dagligdag og kontorplads, samt møder andre iværksættere. Det bliver samtidigt et udstillingssted for lokale kunsthåndværkere, men ligeledes stedet, hvor ideer og planer vækkes til live. Alt dette i bygninger, som ellers engang stod til at forgå.