Er du fødevareproducent, forædler indenfor fødevarer, cafe, restaurant, eller arbejder du på anden måde med fødevarer i Tønder Kommune og ønsker at gøre brug af de stedsbestemte kvaliteter, der er at finde i Tøndermarsken?

Så er dette netværk noget for dig!

Netværket har til formål at skabe grobund for vækst og udvikling i Tøndermarsken gennem øget fokus på:

–          Samarbejde med andre aktører

–          Udvikling af det autentiske produkt

–          Viden om Tøndermarskens planter, dyr og kulturhistorie indenfor fødevarer

–          Produkt og serviceudvikling